Gooi geen erfgoed weg!

Gooi geen erfgoed weg!

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Erfgoedkamer is het aanbieden van ons erfgoed aan de huidige generatie en het bewaren ervan voor de toekomst. Hierbij denken we niet alleen aan de belangrijkste monumenten van onze gemeente zoals de kerken, de kapellen, pastorijen e.d. maar in de eerste plaats aan momentopnamen in de geschiedenis van onze omgeving. Een oude foto van de straat waarin we wonen doet ons soms verbazen hoe alles op relatief korte tijd is veranderd. Deze momentopname is nochtans uiterst belangrijk voor de volgende generaties. Zoiets gooit men dus niet weg!

Een rouwprentje, een rouwbrief, oude notariële akten, groepsfoto’s, foto’s van personen, oude postkaarten, publicaties, oude voorwerpen, oude documenten, … die van kortbij of veraf iets te maken hebben met onze gemeente willen wij natuurlijk evenzeer bewaren. Schenk daarom je oude documenten, voorwerpen en foto’s aan de Erfgoedkamer. Je kan ook de documenten behouden maar ze door ons laten inscannen. Zij zullen voor altijd een plaats krijgen in ons documentatiecentrum, waar iedere geïnteresseerde ze zal kunnen terugvinden.

Omdat er spijtig genoeg veel kapers op de kust zijn, vragen wij je schenkingen uitsluitend te bezorgen aan onze bestuursleden. Hun referenties vind je op de contactpagina. Zo alleen ben je er zeker van dat je gift in goede handen is.