Sponsoring

Een vereniging kan niet functioneren zonder enthousiaste en onbaatzuchtige medewerkers maar evenmin zonder financiële middelen. Daarom zoeken wij sponsors die jaarlijks met een bijdrage van 50 euro de vereniging willen steunen.

Als sponsor zal het logo van je firma of handelszaak tijdens activiteiten en tentoonstellingen afgebeeld worden. Ben je bereid onze vereniging te sponsoren, stort dan 50 euro op rekeningnummer BE96 0689 0662 7705 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding ’sponsoring’.

Andere giften van gelijk welk bedrag worden ook in dank aanvaard.