Voorbije activiteiten - 2010

Een overzicht van de voorbije activiteiten uit 2010, georganiseerd door - of ingericht met medewerking van - de Erfgoedkamer. Klik hier om terug te keren naar de aankomende activiteiten of bekijk de evenementen uit een ander jaar: 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022.

Lezing in de Sint-Lambertuskerk van Leefdaal over haar bouwgeschiedenis en haar kunstschatten

Wanneer? woensdag 31 maart 2010, om 20 uur
Waar? Sint-Lambertuskerk, Leefdaal
Toegang gratis voor leden, 5 euro voor niet-leden

Lieve Vandendriessche en Willy Brumagne vertellen het boeiende verhaal van een van de parels van de Voervallei. Deze uitzonderlijke lezing zal opgeluisterd worden door een Bertemse flamencogitarist. Na de voorstelling is er nog mogelijkheid om bij het nuttigen van een drankje gezellig bij te praten.

De sinds 1987 beschermde Sint-Lambertuskerk was oorspronkelijk een Maasromaanse basiliek. Ze is echter sterk verbouwd. Het diepe laatgotische koor heeft een mooi netgewelf van midden 16de eeuw. Belangrijke verbouwingen in de 18de eeuw gaven de kerk haar huidig uitzicht. De kerk bezit enkele belangrijke kunstvoorwerpen en antieke meubels. Boven het altaar hangt “De bekering van Sint-Hubertus” van de hand van Gaspar de Crayer. In een rococolambrisering uit 1772 zitten twee biechtstoelen vervat. Talrijke rouwborden van de familie de Liedekerke sieren de wanden van het koor.

Lieve Vandendriessche is sinds 2006 regiogids na een opleiding bij de gidsenbond 'Midden-Brabant'. In het kader van haar eindwerk heeft zij de Sint-Lambertuskerk bestudeerd. Willy Brumagne is goed gekend als lokale geschiedenisvorser, die al veelvuldig publiceerde in tijdschriften zoals Eigen Schoon en de Brabander, De Horen, Midden-Brabant en ook al enkele boeken over de geschiedenis van Leefdaal schreef.

Erfgoeddag 'Fake?': Reuze(n)goed in Bertem!

i.s.m. Cultuurraad Bertem, Koninklijke Filharmonie Leefdaal, Toneelvereniging Laban en Voedselteams vzw

logo erfgoeddagWanneer? zondag 25 april 2010, van 10 tot 18 uur
Waar? GBS 't Zonneveld, A.E. Verbiststraat 6, Bertem
Toegang gratis

Op de Erfgoeddag stelt de Erfgoedkamer u voor aan de reuzen van Bertem en hun ware geschiedenis, met een reuzententoonstelling! Gaan de huidige gilden en reuzen terug tot de oude schuttersgilden uit het ancien regime? En namen ze hierbij hun gebruiken en klederdracht over? Zelf beweren ze van wel, maar andere bronnen plaatsen hun gebruiken binnen de naoorlogse fanfarecultuur. Authenticiteit en traditie blijken hier rekbare begrippen. Natuurlijk zullen alle reuzen - Knepper de Bas uit de Kooige, Borre, Trien en Jefke uit Leefdaal en Wannes en Jul, het Ros Beiaard uit Bertem - ook aanwezig zijn, op een unieke rendez-vous.

Doorheen de dag zullen hiernaast volgende activiteiten plaatsvinden:

Theatervoorstelling: Heer Hersenloos - een wagenspel (om 11.30 en 14 uur op de speelplaats)
i.s.m. Toneelvereniging Laban en Cultuurraad Bertem
Heer Hersenloos, een macho ridder, krijgt van koningin Guinevere de opdracht om binnen het jaar uit te zoeken wat vrouwen het liefst van al willen. Wat zal er gebeuren als hij erin slaagt, of wat als hij er niet in slaagt?

Wandeling: Roddel- en mythewandeling (om 11 en 15 uur vertrek op de speelplaats)
In elk dorp gebeurt er al eens iets dat voor roddels zorgt. Tijdens deze wandeling komen we voorbij de plaatsen waar in het verleden dergelijke gebeurtenissen plaatsvonden. Die roddels en mythen worden opnieuw verteld en we gaan op zoek naar hoe het nu echt zat. Het is een geschiedeniswandeling opgebouwd rond gekende dorpsroddels en –mythen.

Kruidenwandeling (om 11 uur vertrek op de speelplaats)
i.s.m. Voedselteams vzw en Cultuurraad Bertem
Kruiden zijn goed voor alles. Maar is alles wat men beweert wel waar? Myriam Middelkamp, herborist en auteur van 'Kruiden, schoonheid uit de natuur' neemt je mee tijdens een 1,5 uur durende wandeling naar de Koeheide en wordt er samen gezocht naar de ware krachten van sommige kruiden die we vlakbij huis kunnen vinden. Ondertussen leren we ook welke fabeltjes er over die kruiden worden verteld.

Concert van Koninklijke Fanfare De Vier Heemskinderen (om 16.30 uur op de speelplaats)

Doorlopend kan u in de cafetaria terecht voor een frisse pint, een warme kom soep of een paar overheerlijke pannenkoeken en koffie.

Tentoonstelling 'Uit de lucht gevallen'

Wanneer? zaterdag, zondag en maandag 22, 23 en 24 mei 2010
Waar? refter gemeentelijke basisschool, Dorpstraat 540, Leefdaal
Toegang gratis

In deze tentoonstelling, die het werk is van de vzw Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee, de Erfgoedkamer Bertem vzw en luchtvaartarcheoloog Dirk Vanderhulst (uit Sint-Joris-Weert) wordt het verhaal verteld van de Engelse piloten die boven ons grondgebied opereerden in de Tweede Wereldoorlog.

Zoals bekend stortte op zondag 26 november 1944 een Amerikaans vliegtuig van het type Liberator B24 neer op het huis, voorheen herberg 'Het Herderinnetje' aan het kruispunt van de kasteeldreef met de A. Devriezestraat in Leefdaal. Het kwam terug van een missie met als doelwit een olieraffinaderij in Misburg, nabij Hannover, maar geraakte op zijn terugreis beschadigd door Duits afweergeschut. Eén zwaargewond bemanningslid had het vliegtuig reeds verlaten te Leuven maar sloeg jammerlijk te pletter. De andere zeven bemanningsleden konden zich redden met hun parachute. De boordschutter geraakte echter gewond en werd voor verzorging afgevoerd naar het Brits hospitaal te Heverlee.

Hieraan voorafgaand vindt op donderdag 20 mei om 20 uur de inhuldiging plaats van een monument ter herdenking van het gecrashte vliegtuig, door de Patton Drivers-Leuven Centraal. Klik hier voor meer informatie.

'Op een kier' - Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant

Wanneer? zondag 16 mei, 20 juni en 18 juli 2010, van 14 tot 18 uur
Waar? Sint-Pietersbandenkerk van Bertem, Sint-Bartholomeuskerk van Korbeek-Dijle, Sint-Lambertuskerk van Leefdaal en Sint-Veronakapel
Toegang gratis

Na het succes van vorig jaar werd besloten ook in 2010 onze kerken open te stellen voor het publiek op drie zondagen in mei, juni en juli. De Erfgoedkamer, in samenwerking met de kerkraden, gemeente Bertem en provincie Vlaams-Brabant stelt de monumenten open van 14 tot 18 uur. Daarnaast zijn de volgende activiteiten voorzien:

  • In Bertem: gidsbeurten om 15 en 17 uur; orgelconcerten door Ann De Lentacker om 16 uur; afsluitend concert op 18 juli om 17.45 uur
  • In Korbeek-Dijle: toelichting bij het retabel om 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30 uur; landschapswandeling om 16 uur
  • In Leefdaal: gidsbeurten om 15 en 17 uur; landschapswandeling om 16 uur (met alleen op 16 mei een geleid bezoek aan de kasteeltuin)
  • In Sint-Verona: gidsbeurten om 15 en 17 uur; wandeling om 16 uur

Tentoonstelling '120 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia'

Wanneer? zondag 29 augustus 2010, vanaf 11 uur (de openluchtmis om 10 uur wordt gevolgd door de opening van de tentoonstelling)
Waar? Parochiale Gebouwen, Nijvelsebaan 146, Korbeek-Dijle
Toegang gratis

Ook dit jaar is de Erfgoedkamer weer aanwezig op Korbeek-Kermis. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia viert haar 120ste verjaardag. Jarenlang was het een fanfare, in de jaren ’90 werd ze omgevormd tot een harmonie. Vele inwoners van Korbeek-Dijle kan ze tot haar leden rekenen, en zelfs paus Johannes-Paulus II werd bij zijn bezoek aan Leuven vergast op hun muziek. Reden genoeg voor een terugblik met deze tentoonstelling!

Optredens van de Harmonie om 17.30 en 18.30 uur!

Open Monumentendag 2010 - 'De Vier Elementen'

Wanneer? zondag 12 september 2010, van 10 tot 18 uur
Toegang gratis

> Een fotoverslag kunt u hier vinden.

De pastorijtuin - Vossenstraat 4, Bertem
De vroegere pastorij van Bertem, opgetrokken langs de Voer, is sinds 1993 beschermd. Het hoofdgebouw is voortreffelijk gerestaureerd. De bijgebouwen moeten nog worden vernieuwd. De mooie tuin, gedeeltelijk aangelegd als kringlooptuin, kan worden bezocht.

Open van 10u tot 18u, toelichtingen starten aan de pastorij om 10u en 14u, geen reservatie nodig.

Voormalige brouwerij Delvaux - Dorpstraat 47a, Bertem
In 1898 werd de 'Brasserie et malterie du Lion Blanc' gesticht, die tot in de jaren '50 zou blijven bestaan. Na de sluiting werd in 1961 'Wasserij Peluc' opgericht maar ook deze zou weer verdwijnen. Stille getuigen, zoals de schoorsteen voor de stoommachine uit 1912, herinneren wel nog altijd aan dit ijverige verleden. Er zijn plannen om hier appartementen te bouwen.

In een tentoonstelling wordt de geschiedenis van de brouwerij-mouterij, en het verdere verhaal van de gebouwen verteld.

Open van 10u tot 18u, toelichtingen starten aan de brouwerij om 10u en 14u, geen reservatie nodig.

Waterwinning Puttebos en tentoonstelling 'De Voer, mijn waterweg' - Dorpstraat 590, Leefdaal
Vanuit de Voer- en Dijlevallei wordt grondwater via een uitgestrekt netwerk tot aan de kraantjes gebracht. Tussen Leefdaal en Vossem, in het alluviale dal van de Voer, ligt één van de vele waterwinningen. Het werd gebouwd in 1972 en zorgt sindsdien onafgebroken voor een drinkwaterstroom in de richting van Duisburg en het waterreservoir in Meerbeek (ook open tijdens deze Open Monumentendag).

Met de tentoonstelling 'De Voer, mijn waterweg' kunt u in veertig panelen met nieuwe en historische kaarten, foto's en tekeningen kennis maken met de natuur langs de Voer, van de bron in Tervuren tot de monding in de Dijle te Leuven. We brengen een vijftiental monumenten in beeld die verbonden zijn met de menselijke activiteiten in de Voervallei.

Open van 10u tot 18u, toelichtingen van deskundigen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening starten aan het dispatchingcentrum om 10u en 14u, geen reservatie nodig.

Heksenwandeling langs de Voer (gezinsactiviteit) - vertrek aan de pastorij, Vossenstraat 4, Bertem
Deze korte wandeling van ongeveer twee kilometer loopt vooral over het 'Voerpad', goed begaanbaar en bruikbaar voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Komen aan bod: de Eyckenmolen, het verdwenen Hof van Overdijle, de bronnen naast de Voer, de Brouwerij Delvaux, de pastorietuin, ... Verhalen over geschiedenis, water, kruiden, ... worden doorkruist door een opdringerige heks die voortdurend de aandacht van de kinderen wenst.

De wandeling start om 10u30 en om 14u30 aan de pastorij en duurt ongeveer anderhalf uur, geen reservatie nodig.

Landschapswandeling 'Water en aarde' - vertrek aan de waterwinning, Dorpstraat 590, Leefdaal
Op deze landschapswandeling hebben we aandacht voor de bepalende rol van water in de vorming van het landschap in het leemplateau, en de aansluiting op de vallei van de Voer. Er zijn tal van kleinere landschapselementen, zoals graften, hellingbossen en houtkanten.

De wandeling start om 10u30 en om 14u30 aan het dispatchingcentrum 'Puttebos', geen reservatie nodig.


Open Monumentendag 2010 weergeven op een grotere kaart

Deze activiteiten kaderen in het grotere project 'In het begin was er...de Voer', een organisatie van Toerisme Tervuren vzw, gemeente Tervuren, de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus, Natuurpunt (afdeling Voer, IJse en Lane), het Agentschap voor Natuur en Bos en de Erfgoedkamer Bertem, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

In Tervuren kunt u zo onder meer de ijskelder, de ruïnes van het kasteel of het Spaans huis in de Warande ontdekken, of meegaan op een van de vele wandelingen. Voor alle informatie kunt u terecht op www.omdtervuren.be.

Tentoonstelling 'Sport en spel in Bertem'

Wanneer? zaterdag 25 september 2010, van 10 tot 17 uur
Waar? parochiezaal 'Ons Huis', Vossenstraat 4, Bertem
Toegang gratis

Al jarenlang is de jaarmarkt dé dag om naar uit te kijken in Bertem. Telkens betekent dit namelijk een dag vol plezier. Ook de Erfgoedkamer zorgt deze keer voor vermaak, en werpt een blik op de vormen van ontspanning in Bertem. Kom langs, en speel mee met een oud volksspel, of steek iets op over sport en spel in onze gemeente.

Algemene ledenvergadering 'Van de oerknal tot Mittal: het grote verhaal van ijzer en staal'

i.s.m. Davidsfonds Bertem

Wanneer? donderdag 25 november 2010, om 20 uur
Waar? Ontmoetingscentrum Ter Dijle, Nijvelsebaan 152, 3060 Korbeek-Dijle
Toegang gratis voor leden van Erfgoedkamer Bertem en Davidsfonds Bertem, 5 euro voor niet-leden

In deze voor onze ledenvergadering samengestelde presentatie wordt het verhaal van ijzer en staal verteld. Probeer maar eens even deze twee weg te denken uit ons bestaan en het wordt meteen duidelijk hoever onze beschaving zou terugvallen.

Etienne Aernoudt brengt het succesverhaal van dit ijzer, dat begon in Anatolië zo'n 1500 jaar geleden en dat ononderbroken bepalend is geweest voor onze geschiedenis en uitmondt in de gigantische staalconcerns zoals wij ze vandaag kennen. Hij zal ons duidelijk maken hoezeer de ontwikkeling van dit ijzer heeft ingegrepen in ons dagelijks leven.

Willy Brumagne vertelt het verhaal van de ijzerwinning in onze streken. Brabant en het Hageland en zelfs Leefdaal en Bertem hebben elk hun eigen ijzergeschiedenis. Zeker diegenen die dit een ongelofelijk verzinsel vinden, moeten zeker eens komen luisteren.