Voorbije activiteiten - 2016

Een overzicht van de voorbije activiteiten uit 2016, georganiseerd door - of ingericht met medewerking van - de Erfgoedkamer. Klik hier om terug te keren naar de aankomende activiteiten of bekijk de evenementen uit een ander jaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2022.

Lentelezing 'Twee eeuwen culinaire geschiedenis en tradities'

Wanneer? woensdag 30 maart 2016, om 20 uur
Waar? Zaal De Vleugt (Gemeentehuis), Tervuursesteenweg 178 in Bertem
Toegang gratis voor leden, niet-leden betalen 5 euro

Chantal Bisschop (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) vertelt op 30 maart over onze eetgewoonten tijdens de voorbije twee eeuwen. Het monotone en vooral plantaardige menu van het einde van de achttiende eeuw evolueerde naar een overdadig voedselpallet, dikwijls met vlees in de hoofdrol. Voedsel telen doen we niet langer zelf, maar we kopen het in de supermarkt. En het komt van heinde en verre.

De lezing van Chantal Bisschop bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel focussen we op het evoluerende eetpatroon in België, op de sociale verschillen aan tafel en op de groeiende rol van wetenschap en techniek bij de voedselverwerking en -bereiding, in de fabriek en thuis. Leidraad hierbij vormen twee klassiekers uit de culinaire literatuur: het Spaarzame Keukenboek van Philippe Edouard Cauderlier en Ons Kookboek.

Hoewel onze eetgewoonten drastisch zijn gewijzigd de afgelopen tweehonderd jaar, bleven er ook heel wat tradities bestaan. In het tweede deel van de lezing komen culinaire tradities in beeld. Deze maken deel uit van ons immaterieel erfgoed: het zijn niet-tastbare tradities en gewoonten van vroeger die we vandaag koesteren. We staan stil bij enkele typische streekproducten met aandacht voor hun oorsprong, geschiedenis en verhalen. Speciale aandacht gaat natuurlijk naar het grondwitloof; een karakteristieke groente in onze dorpen tot de jaren zeventig. Tot slot volgt een overzicht van belangrijke momenten in het jaar en het leven waar eten een belangrijke rol speelt: van nieuwjaar tot kerst, van geboortes tot koffietafels. Immaterieel erfgoed is divers en overal, blijkt nog maar eens.

Erfgoeddag 'Op 't Zonneveld groeit een familiebos'

logo erfgoeddag Wanneer? zondag 24 april 2016, van 10 tot 18 uur
Waar? De Pastorij, Vossenstraat 4 in Bertem
Toegang gratis

Na Erfgoeddag kun je de tentoonstelling nog tot 11 mei bezichtigen op elke woensdagnamiddag (14-16 uur) en vrijdagavond (19-21 uur).

Op 24 april is het weer Erfgoeddag! De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool 't Zonneveld zijn druk in de weer om hun eigen stamboom te maken. Hiervoor doen ze heel wat opzoekingswerk en verzamelen tegelijkertijd interessante informatie en illustraties over belangrijke sleutelmomenten van verre familieleden.

De Erfgoedkamer zorgt mee voor de begeleiding, de verwerking van het materiaal en maakt er een tentoonstelling van. Deze tentoonstelling kan bezocht worden op 24 april 2016 in De Pastorij van 10 tot 18 uur. Gelijklopend geven specialisten er informatie over stambomen, genealogie en familiekunde.

Tentoonstelling 'De Leefdaalse processies'

Wanneer? zaterdag 14 (van 16 tot 20 uur), zondag 15 (van 11 tot 20 uur) en maandag 16 (van 14 tot 17 uur) mei 2016
Waar? gemeenschapscentrum Vlieg-In, Vlieguit 6 in Leefdaal
Toegang gratis

Na de Pinksterfeesten vind je de tentoonstelling van 25 mei tot eind augustus in De Pastorij (Vossenstraat 4), op elke woensdagnamiddag (14-16 uur) en vrijdagavond (19-21 uur).

Tijdens het lange weekend van Pinksteren vindt in Leefdaal weer 'Leefdaal herleeft' plaats! Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Erfgoedkamer een tentoonstelling over een aspect uit de geschiedenis van Leefdaal. Dit jaar staan de Leefdaalse processies in de kijker.

De hoogdagen van het Rijke Roomse Leven liggen intussen al enkele decennia achter ons. De pracht en praal van vroeger is daardoor verdwenen, maar dankzij de kruisprocessie en rozenkransviering die in onze gemeente worden gehouden, blijft deze volksdevotie levend. Processies speelden steeds een belangrijke rol in de beleving van het geloof. Haast het volledige dorp was op de een of andere manier betrokken bij de organisatie. Tijdens de tentoonstelling zal je dus heel wat herinneringen kunnen ophalen. Wie weet ontdek je jezelf wel op een van de vele foto's!

In de tentoonstelling zal je niet enkel op foto kunnen kennismaken met de Leefdaalse processies. Tal van voorwerpen en klederen, die soms voor het eerst in jaren weer uit de kast worden gehaald, zullen deze geschiedenis tastbaar maken. Kom dus zeker eens langs in de VLIEG-IN!

Open Monumentendag 'Sint-Bartholomeuskerk'

logo OMD

Wanneer? zondag 11 september 2016, van 13 tot 17 uur
Toegang gratis

Korbeek-Dijle ligt aan de linkeroever van de kronkelende Dijle. Al in documenten uit de dertiende eeuw komt een plaatsje voor dat 'Corbais' heette. Het was een lieflijk dorpje met vruchtbare gronden en door enkele heuvels beschermd tegen de noorderwind.

De kerk werd er gebouwd ter ere van Sint-Bartholomeus. Het was een Maasromaans kerkje in de stijl van de Sint-Veronakapel en de Sint-Pietersbandenkerk in Bertem. Sint-Stefanus was een bijkomende beschermheilige, aanroepen tegen de veeziekten. Hij kreeg er in de zestiende eeuw een prachtig retabel, dat nog altijd wordt gekoesterd.

Tijdens de Franse Tijd werden de klokken geroofd. In 1849 verdwenen er bij een inbraak vele kostbare voorwerpen. De grootste ramp vond echter plaats in 1858. Toen brandde de kerk volledig af. Als bij wonder bleef het Sint-Stefanusretabel gespaard. Het bevond zich namelijk voor restauratie in een atelier in Leuven.

In 1860 werd het afgebrande gebouw vervangen door een nieuwe Sint-Bartholomeuskerk. De plannen waren van de hand van architect Alexander Van Arenbergh. Het werd een sober gebouw in neoromaanse stijl. Een verborgen parel!

Tentoonstelling 'Bertem 1836-1976: 140 jaar gemeentebestuur'

Wanneer? zaterdag 24 september 2016, van 10 tot 17 uur
Waar? De Pastorij, Vossenstraat 4 in Bertem
Toegang gratis

Vanaf 24 september kun je tot het einde van het jaar de tentoonstelling bezichtigen op elke woensdagnamiddag (14-16 uur) en vrijdagavond (19-21 uur).

Op 30 april 1836 ondertekende koning Leopold I de Gemeentewet. Het jonge België stelde op die manier orde op zaken op het lokale niveau. In de traditie van de oude machtige steden in onze gewesten werd opnieuw een grote autonomie toegekend aan de plaatselijke besturen. Meteen werden verkiezingen uitgeschreven, om overal een nieuwe gemeenteraad en schepencollege aan te stellen. Een goed begin, zo bleek: pas in 1988 werd een Nieuwe Gemeentewet opgesteld.

Tien jaar eerder was het uitzicht van de Belgische gemeenten al grondig gewijzigd. Op 1 januari 1977 reduceerde een grote fusiegolf immers hun aantal. Ook Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal hielden op te bestaan. Ze gingen op in één geheel, dat sinds 2005 wordt geregeld door het Vlaamse Gemeentedecreet.

Tijdens de Jaarmarkt neemt de Erfgoedkamer je mee terug in de tijd. De oude Gemeentewet zou dit jaar immers haar 180ste verjaardag hebben gevierd, terwijl de gemeentefusie intussen haast veertig jaar achter ons ligt. De ideale aanleiding om een blik te werpen op het bestuur en de administratie van het nog autonome Bertem, tussen 1836 en 1976. In de tentoonstelling in de Pastorij komen enkele grote thema's uit 140 jaar gemeentebestuur aan bod.

De Erfgoedkamer laat je graag kennismaken met voorname burgemeesters en ijverige ambtenaren. Wat was de impact van hun werk op het leven van de inwoners van Bertem? Van de geboorte tot het overlijden: het hele mensenleven lijkt geregeld vanuit het gemeentehuis. Heerste daar een verstarde bureaucratie of was het een levendige promotor van het dorpsleven? Kom langs op de tentoonstelling en ontdek het!